Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is een begrip geworden die niet meer weg te denken is in onder andere het bedrijfsleven. Er zijn een aantal dingen waarmee je aan maatschappelijk verantwoord ondernemen kunt doen. Een afvalbak huren is er één van. Maar wat is MVO eigenlijk, en waarom draagt een afvalbak huren daaraan bij?

Wat is MVO?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vorm van ondernemen dat uitgaat van drie P’s: profit (economische prestaties), planet (binnen de ecologische randvoorwaarden) en people ( met respect voor de sociale kant). De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft aanbevelingen voor MVO opgesteld: de OESO-richtlijn. Het gaat dus eigenlijk allemaal om een duurzaam beleid binnen bedrijven. Maar wat kan een afvalbak huren bijdragen?

Afvalbak huren voor een duurzaam beleid

Een afvalbak huren heeft natuurlijk alles te maken met een duurzaam beleid. Als je een container huurt, gaan namelijk meer mensen er gebruik van maken. Zo blijft er geen afval op de grond slingeren. Dat is beter voor het milieu. Op zich zijn we daar in Nederland wel al heel goed in, maar het kan natuurlijk altijd beter. Afval scheiden is namelijk ook één van de milieubewuste dingen die je als bedrijf door kunt voeren.

Afvalbak huren: welk afval hoort waar?

In welke bak hoort welk afval? Heeft scheiden wel zin? Het komt toch allemaal op één grote hoop terecht? Recyclen is beter dan verbranden. Het spaart namelijk grondstoffen uit, bijvoorbeeld: bomen voor papier, metalen voor apparaten, aardolie voor plastic. Recyclen kost veel minder energie dan het winnen van grondstoffen en maken van nieuwe materialen. Daarmee putten we de aarde uit, dus het is beter: afvalbak huren om grondstoffen te scheiden. Daarmee zorgen we voor minder broeikasgassen en kunnen we langer met z’n allen (‘people’) genieten van deze waardevolle (‘profit’) planeet (‘planet’). De cirkel is rond: de drie P’s.